Inovacijų vadybos sistemos diegimas 

Struktūruotų inovacijų (valdymo) sistemos architektūra:
 • 3 lygių apmokyti ir sertifikuoti specialistai
 • Kiekvienos darbo vietos Inovacijos procesą palaikanti programinė įranga
 • Inovacinio proceso suderinimas su kitais procesais bei sistemomis įmonėje (strateginio planavimo, kokybės, motyvacine sistema, R&D ir pan.)
Inovacijų sistemos diegimas ir trukmė – 6 etapai, 3-6 mėn.

Prekės ir paslaugos

Su partneriais tiekiame programinius produktus ir paslaugas, skirtus Jūsų įmonės inovatyvumui ir sprendimų ieškančių asmenų kūrybiškumui didinti. 

Metodai

Tai pasiekiama kombinuojant šiuos metodus
 • TRIZ (išradybos uždavinių sprendimo teorija)
 • Žiniomis grįstas kūrybiškumas (angl. knowledge based creativity)
 • BSC
 • CMMI
 • Sistemų teorija
 • FAST (Function Analysis System Technique)
 • Patentų analizė

Tikslinė auditorija

 • Aukščiausio bei vidurinio lygio vadovai, nuo kūrių kūrybiškumo priklauso įmonės dabartis ir ateitis.
 • Funkciniai specialistai (inžinieriai, technologai, marketologai, reklamistai) kurių kasdienė veikla reikalauja nestandartinio mąstymo ir kūrybiškų sprendimų esamų (laiko, pinigų, technologinių) apribojimų rėmuose.
 • Verslai, ieškantys naujų produktų ar paslaugų bei norinčių padidinti savo tyrimų ir plėtros padalinių efektyvumą (angl. Research & Development (R&D)).