metodai


Virš 90 kūrybos būdų...... kada ką naudoti? Išradyba –vs– Kūryba Jūsų žinios vs Žmonijos žinios 3 kūrybos strategijos
--320.jpg; 638.jpg;1024.jpg;-- šaltinis: Individualaus ir komandinio kūrybiškumo valdymas kuriant IT sistemas
Kūrybos strategija by Viktorija U on Prezi
Prof. Algis Mickūnas- Kūrybos Komunikacijos Strategijos (3) - Filosofija

Paskaitos medžiaga
Kūrybos psichologija kitų kūrybą nagrinėjančių disciplinų kontekste. ...

kŪRyBoS VISUoMeNĖ- tyRIMo MetodaI IR PRoBLeMoS - Logos

KŪRYBOS VISUOMENĖ: TYRIMO METODAI IR PROBLEMOS Logos_80_006_015_Kacerauskas.pdf

Creativity techniques - Wikipedia
Creativity - An Overview-Creativity techniques - Wikibooks, open books for an open world
Category-Creativity Techniques - Mycoted
sub-categories which will identify Techniques for;
Problem Definition - including problem analysis, redifinition, and all aspects associated with defining the problem clearly.
Idea Generation - The divergent process of coming up with ideas.
Idea Selection - The convergent process of reducing all the many ideas into realistic solutions
Idea Implementation - Turning the refined ideas in reality.
Processes - Schemes and techniques which look at the overall process from start to finish (or at least 3 of the above 4 areas).

Microsoft Word - Creative Thinking Techniques.doc
27 creativity and innovation tools - in one-pagers!
20 Innovation Tools
18 Best Idea Generation Techniques by cleverism.com
18 Idea Generation Techniques by cleverism.com

Diana Lipinskiene CREATIVITY METHODS Course Handbook
KAROLINA ČERNIAVSKA darbuotojų kūrybinio potencialo ugdymas (projekto komandos ..-(PROJEKTO KOMANDOS PAVYZDŽIU)
Aurelija_Ganusauskaite_md.doc 1.3 Kūrybiškumo ugdymas - eLABa talpykla
Naujas_praktinis_mastymas.pdf Leif Runar Forsth Iš norvegų kalbos vertė Brigita Urmanaitė

Free Management Templates
Free Management Checklists