Auditai, testai, tyrimai

 • Individualaus kūrybingumo auditas (mąstymo stiliaus, Torrance ir kūrybinės strategijos testai)
 • Inovacinio potencialo auditas
 • Inovacijų poreikio ir krypčių nustatymas (10 types of innovation pagrindu)

paslaugos:auditai-testai-tyrimai

Konsultaciniai praktinių inovacijų projektai

Užsakomieji konsultaciniai inovacijų projektai vykdomi šiose Užsakovui svarbiose veiklos srityse:
 • Naujų prekių ar paslaugų kūrimas
 • Gamybos efektyvumo didinimas
 • Verslo procesų gerinimas
 • Verslo modelio inovacijos
 • Tikrųjų priežasčių analizė
 • Išradybinių uždavinių sprendimas
 • Intelektinės nuosavybės didinimas

paslaugos: praktinių inovacijų projektai

Mokymai ir sertifikavimas

 • TRIZ Praktikas - 16 valandų trukmės gebėjimų ugdymas spręsti aiškiai suformuluotus uždavinius (prieštaravimus) naudojant programinę įrangą GBC ir dirbti komandoje sprendžiant sudėtingas problemas.
 • TRIZ Profesionalas - 16 valandų trukmės gebėjimų ugdymas spręsti kompleksiškas problemas naudojant programinę įrangą GIT ir valdyti projekto komandą. Individuali programa realiam Užsakovo projektui.
 • TRIZ Lyderis - 64 valandų trukmės inovacinės sistemos TRIZ pagrindu diegimas įmonėje. Gebėjimas ruošti TRIZ Profesionalus. Individuali programa realiam Užsakovo projektui.

paslaugos: mokymai ir sertifikavimas