Auditai, testai, tyrimai

Konsultaciniai praktinių inovacijų projektai

Užsakomieji konsultaciniai inovacijų projektai vykdomi šiose Užsakovui svarbiose veiklos srityse:
  • Naujų prekių ar paslaugų kūrimas
  • Gamybos efektyvumo didinimas
  • Verslo procesų gerinimas
  • Verslo modelio inovacijos
  • Tikrųjų priežasčių analizė
  • Išradybinių uždavinių sprendimas
  • Intelektinės nuosavybės didinimas

Mokymai ir sertifikavimas

  • TRIZ Praktikas - 16 valandų trukmės gebėjimų ugdymas spręsti aiškiai suformuluotus uždavinius (prieštaravimus) naudojant programinę įrangą GBC ir dirbti komandoje sprendžiant sudėtingas problemas.
  • TRIZ Profesionalas - 16 valandų trukmės gebėjimų ugdymas spręsti kompleksiškas problemas naudojant programinę įrangą GIT ir valdyti projekto komandą. Individuali programa realiam Užsakovo projektui.
  • TRIZ Lyderis - 64 valandų trukmės inovacinės sistemos TRIZ pagrindu diegimas įmonėje. Gebėjimas ruošti TRIZ Profesionalus. Individuali programa realiam Užsakovo projektui.