Programinė įranga, skirta kūrybos proceso valdymui.

Valdomų įdėjų generatorius

(angl. Guided Brainstorming Companion) - web-pagrindu veikianti programa VĮ TRIZ praktikams skirta valdomam įdėjų generavimui kai suformuluotas tikslus spręstinas uždavinys (prieštaravimas).

Valdomų įnovacijų įrankinė

(angl. Guided Innovation Toolkit) - Windows® OS programinė įranga skirta VĮ TRIZ profesionalams naudojama sudėtingų problemų sprendimui ar kūrybos proceso moderavimui.

TRIZ GB

(angl. TRIZ GB) - veikianti smartfone 40 išradybos principų atmintinė.