straipsniai‎ > ‎

Pažabota kūryba - sėkmingam verslui

Pažabota kūryba – sėkmingam verslui
Andrius Žilėnas
INFOBALT LAIKAS 2003. Metinis leidinys informacinės visuomenės temomis. 166
p.

“Kūryba – tai gamyba ko nors naujo, turinčio vertę.” James Higgins

Šiais laikais pagaminti galima bet ką ir bet kokiais kiekiais. Pasaulinė konkurencija pasiekė apogėjų. Pagrindinis klausimas – ką gaminti kad išliktum konkurencingas? Konkuruojama idėjomis ir gerų idėjų nuolat stinga. Jas reikia sukurti. Kokias technologijas naudoti, kai tenka išrasti – ką nors esminiai patobulinant, arba atrasti – sukuriant anksčiau nebuvusį. Pasitelkti kūrybingumą? Tačiau dažniausia kūrybingumas įnoringas – įkvėpimas aplanko ne tuomet, kai jo labiausiai reikia… Ar galima įkvėpimą „pakinkyti“ , kad jis tarnautų mums ne tuomet, kai jis pats to nori, o tuomet kai mums to reikia? Ar galima palengvinti kūrybos kančias pasidalijant darbą su kompiuteriu?

Kūrybos apibrėžimų sugalvota virš 50, tačiau aiškumo mažai.

Priežastis – įvairūs autoriai kalba apie skirtingas kūrybingumo rūšis, kurių pagrindinės yra tik kelios:
1. Žinomų problemų sprendimas žinomais būdais. Šis kūrybiškumas pats lengviausias ir laimingiausias nes nelaužo įprastinių, tradicinių pažiūrų į pasaulį, nereikalauja neįprastų metodų. Tenkindami šios dienos poreikius taip kuria inžinieriai, verslininkai, mokslininkai, menininkai. Nors gamybai reikalingi sprendimai nesunkiai panaudojami praktiškai, tačiau čia kūrybos nėra. Tai tik žinomų sprendimų tiražavimas.
2. Naujo tipo uždavinių sprendimas senais būdais arba seno tipo uždavinių sprendimas naujais būdais. Naujas sprendimo būdas daug kam neįprastas, todėl nemalonus, kartais juokingas. Dažnai nauji sprendimai atrodo nereikalingi – juk dar nėra uždavinių, kuriems jie tiktų. Tokie sprendimai atrodo dirbtinai prasimanyti. Panašia kūryba užsiimantiems žmonėms dažnai sakoma: “Reikia spręsti dabar aktualius uždavinius, o ne fantazuoti.”
3. Naujam uždaviniui ieškomas iš esmės naujas sprendimas. Tai kūryba dar tolimesniai ateičiai.

Dar IV a. egiptietis iš Aleksandrijos Papp’as mokslą išradybos problemoms spręsti pasiūlė vadinti euristika, tačiau net iki XIX a. šiam mokslui nebuvo poreikio, kol neprasidėjo industrinė revoliucija. Kadangi kūrybingumas yra žmogaus proto produktas, pagrindinis dėmesys buvo sukoncentruotas į bandymus pakelti kūrybos kokybę palengvinant individo mąstymo procesą. Taip kūrybos tyrinėjimas atiteko psichologams, studijavusiems sąryšius tarp smegenų, insaito (įžvalgumo) ir inovacijų. Buvo nustatyta, kad tai yra “bandymų – klaidų” kelias bei apibrėžta psichologinė inercija. Nuo tada skatinant ar palengvinant kūrybą buvo plačiai kultivuojami ir visaip modifikuojami įvairūs metodai. Žinomų kūrybos metodų sąrašas atrodo įspūdingai – per 90 vnt.! Praktikams svarbu suprasti jų grupavimo principus – tuomet galima pasirinkti tinkamiausius.

Plačiai reklamuojamas ir gana dažnai naudojamas “smegenų šturmas” (angl. brainstorming) siūlo didinti paieškos chaotiškumą. Mažiau žinoma jo priešingybė – “morfologinė analizė” siūlo didinti idėjų paieškos nuoseklumą. Abiem atvejais gaištamas brangus laikas, neaišku ar pakankamai idėjų sugeneruota, kuri iš jų geriausia ir t.t. Nei viena metodika nepateikia konkrečių taisyklių paieškos kryptingumui didinti. Ar yra trečias kelias kūrybai valdyti?

TRIZ – Išradybinių Uždavinių Sprendimo Teorija

Pasaulyje tvirtai prigijęs ir pastaruoju metu vis garsiau skambantis žodis TRIZ yra rusiškų žodžių (ТРИЗ – Теория Решения Изобретательских Задач) trumpinys. Teorijos pradininkas – rusų išradėjas ir inžinierius Henrikas Altšuleris (1926-1989) , fantastikos mėgėjams dar žinomas H. Altovo pseudonimu, iškėlė hipotezę, kad jeigu žmogaus kūrybinė veikla sąmoninga, tai ji dėsninga, todėl egzistuoja universalūs kūrybos principai, kuriuos galima:
1. Pažinti, t.y. nustatyti ir aprašyti kaip jau yra su gamtos dėsniais (reliatyvumo, masės tvermės ir kt.);
2. Išmokti kaip mokomasi matematikos ar šokio;
3. Panaudoti kryptingiau kuriant naujoves, valdant inovacinį procesą ir prognozuojant ateitį.
Skirtingai nuo psichologų, tyrinėjusių kūrybos subjektus (kuriančius žmones), H. Altšuleris nusprendė tyrinėti kūrybos objektus (t.y. tai, ką žmogus kuria). Tyrimai prasidėjo 1946 metais. Išanalizavęs geriausius žmonijos sprendimus – išradimų ir atradimų aprašymus, pirmuosius rezultatus paskelbė 1956-aisiais. Vėliau darbai tesėsi ir iki dabar peržiūrėta virš 2′000′000 patentų, jie klasifikuoti pagal penkis išradybingumo lygius (nuo racionalizacinio pasiūlymo iki atradimo) ir išanalizuoti ieškant novatoriškumo principų. Iš patentų Altšuleris išdistiliavo problemas, prieštaravimus ir sprendimus į išradybinių uždavinių sprendimo teoriją, kurios svarbiausios išvados yra:
1. Dirbtinės sistemos vystosi pagal 9 objektyvius dėsningumus (nepriklausomai nuo žmonių valios).
2. Visos žmonijos spręstos problemos gali būti pavaizduotos 76 tipinėmis konfliktų schemomis.
3. Viskam, ką žmonija sukūrė, tereikėjo panaudoti 40 išradybos principų.
4. Kūrybingi sprendimai radikaliai pašalina, o ne sumažina problemą sukėlusį prieštaravimą.

Pažintus procesus galima algoritmizuoti. Ne išimtis ir kūryba. Pagrindinį TRIZ arsenalą sudaro praktiški algoritmai, skirti:
- problemų analizei,
- tikslų įvardinimui ir gryninimui,
- uždavinių formulavimui loginiame ar specialybės žinių lygmenyse,
- sprendimų paieškai ir įvertinimui,
- funkciniam žinių klasifikavimui ir panaudojimui,
- psichologinės inercijos valdymui,
- asmenybės kūrybingumui lavinti ir kolektyvo kūrybingumui valdyti,
- naujovių evoliucijos prognozei.

Jau sukurta programinė įranga įvairias būdais realizuoja visą būtinų kūrybos žingsnių algoritmą. Pažymėtini šių firmų produktai. Kai kurių demo versijas galima rasti internete: “Goldfire Innovator” (Invention Machine), TRIZ Contrasolve, “Ideation International” (“Ideation International Inc.”), Creax, TriSolver4.net, TRIZ.it.

Iš pradžių naudota inžinierinių uždavinių sprendimui tik buvusioje Sovietų Sąjungoje dabar TRIZ jau yra pripažinta pasaulyje ir plačiai taikoma socialinėje sferoje: versle, politikoje, pedagogikoje.

Verslo lyderiai kurie žinomi kaip novatoriai (Nokia, Motorola, Samsung, Ford, Mitsubishi Research Institute, Boeing, Procter & Gamble, NASA ir daugelis kitų) jau virš 10 metų naudoja šią moksliškai pagristą metodologiją inovatyviai kūrybai ir reguliariai siunčia savo atstovus į geros TRIZ naudojimo praktikos konferencijas.
Šiandien nuožmioje konkurencinėje kovoje verslas sprendžia sudėtingus daug kūrybinės energijos reikalaujančius uždavinius. Novatoriai pirmieji atranda sprendimus situacijose, kuriose nėra precedentų ir reglamentuotų veiksmų. Būtent todėl jie ir yra lyderiai. TRIZ sprendžia problemas kūrybingai ir iš esmės, nepasitenkinant kompromisais ar daliniais sprendimais. Todėl visai natūralu, kad verslo lyderių veiklos modeliai atitinka geriausių išradimų dvasią.
Naujoji, žinių ekonomika – tai idėjų ir novacijų ekonomika. Konkurencinį pranašumą čia užtikrina idėjų naujumo lygmuo, jų sukūrimo ir pritaikymo greitis. Nebekyla klausimas ar pavyks „įkvėpti“ kompiuterį kurti už mus, ar greitai atsiras idėjų gamybos fabrikai. Klausimas tik kaip greitai mūsų vaikai kūrybingumo bus mokomi mokyklose, o mes naudosime savo darbo kompiuteriuose geriausių TRIZ specialistų sukurtų programų lietuviškas versijas.

Daugiau informacijos apie TRIZ’ą lietuviškai ieškokite: lt.wikipedia.org

Andrius Žilėnas
Europos TRIZ Asociacijos koordinacinis atstovas Lietuvoje
andrius.zilenas@gmail.com
www.etria.net

Comments